Võistkonna suurus ja mänguajad

VANUSEKLASS MÄNGIJAID MÄNGU AEG PALLI SUURUS SULUSEIS
Poisid 2003 11v11 2×20 min Nr 5 +
Poisid 2004 11v11 2×20 min Nr 5 +
Poisid 2005 11v11 2×20 min Nr 5 +
Poisid 2006 11v11 2×20 min Nr 4 +
Poisid 2007 9v9 2×18 min Nr 4 +
Poisid 2008 9v9 2×18 min Nr 4 +
Poisid 2009 7v7 2×15 min Nr 4
Poisid 2010 7v7 2×15 min Nr 3
Poisid 2011 5v5 2×15 min Nr 3
Tüdrukud 2004-06 9v9 2×18 min Nr 4 +
Tüdrukud 2007-09 7v7 2×15 min Nr 4

 1. VÕISTKONNA SUURUS JA MÄNGUAJAD

Vanuseklass                       Mängijaid           Mängu aeg         Pallid     Suluseis

Poisid 2003                        11 vs 11               2×20 min             nr 5        +

Poisid 2004                        11 vs 11               2×20 min             nr 5        +

Poisid 2005                        11 vs 11               2×20 min             nr 5        +

Poisid 2006                        11 vs 11               2×20 min             nr 4        +

Poisid 2007                        9 vs 9                    2×18 min             nr 4        +

Poisid 2008                        9 vs 9                    2×18 min             nr 4        +

Poisid 2009                        7 vs 7                    2×15 min             nr 4        –

Poisid 2010                        7 vs 7                    2×15 min             nr 3        –

Poisid 2011                         5 vs 5                    2×15 min             nr 3        –

Tüdrukud 2004-06           9 vs 9                    2×18 min             nr 4       +

Tüdrukud 2007-09           7 vs 7                    2×15 min             nr 4        –

 

 1. VANEMATE MÄNGIJATE KASUTAMINE

2.1 Poisid 2003, 2004, 2005 ja 2006

Turniiril võib poiste vanuseklassides 2003, 2004, 2005 ja 2006 osaleda ühes võistkonnas

maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. august.

Näiteks: 2003. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kolm

mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2002.

2.2 Poisid 2007, 2008, 2009, 2010

Poiste vanuseklassides 2007, 2008, 2009 ja 2010 võib üks võistkond maksimaalselt

kasutada 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. august.

Näiteks: 2007. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kaks

mängija, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2006.

2.3 Poisid 2011

Poiste vanuseklassis 2011 tohib kasutada vaid 2011 ja hiljem sündinud mängijad.

2.4 Tüdrukud 2004-2006

Tüdrukute vanuseklassis 2004-2006 võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat

mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1. August 2003.

 

 1. MÄNGIMINE MITMES VÕISTKONNAS

Mängijatel pole lubatud turniiril mängida rohkem kui ühe võistkonna eest ning rohkem kui

ühes vanuseklassis.

 

 1. STAADIONID

Mängud toimuvad Pärnu linna staadionitel. Mänguväljakud on naturaalse murukattega, Mai kooli

staadion on viimase põlvkonna kunstmuru.

 

 1. TURNIIRI SÜSTEEM

Pärnu Summer Cup 2019 on jagatud alagrupiturniiriks ja võimalusel play-off turniiriks.

 

5.1 Alagrupiturniir

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 7-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik alagrupi

võistkonnad mängivad ühe korra läbi kõigi ülejäänud sama alagrupi võistkondadega.

Alagrupimängudes annab võit 3 punkti, viik 1 ning kaotus 0 punkti.

 

5.2 Võrdsete punktide arvestamine

Võrdsete punktide korral paremusjärjestuse määramisel arvestatakse:

 1. väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis;
 2. suuremat võitude arvu;
 3. omavaheliste mängude tulemust (võidud, viigid, kaotused);
 4. üldist väravate vahet;
 5. suuremat löödud väravate arvu;
 6. distsiplinaarkaristusi;
 7. edasipääseja otsustatakse loosiga.

 

5.3 Play-off

Iga alagrupi parimad võistkonnad pääsevad mängima play-off süsteemis esikohale. Täpsed

edasisaamise ja play-off süsteemi tingimused sõltuvad osalevate võistkondade arvust,

moodustatud alagruppidest ning turniiri mängusüsteemist. Iga vanuseklassi täpne kohamängude

süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks hiljemalt 15. juuniks 2019. aastal

2005, 2007A, 2007B, 2008A, 2009A,  vanusegruppide play-off paaride moodustamine toimub peale grupifaasi üldise paremusjärjestuse alusel. Paremusjärjestus saadakse järgnevalt:

 1. koht alagrupis
 2. väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis
 3. punkte alagrupis
 4. võite alagrupis
 5. üldist väravate vahet
 6. suuremat löödud väravate arvu alagrupis
 7. väiksemat lastud väravate arvu alagrupis
 8. järjestus otsustatakse loosiga

 

 1. PENALTID

Play-offis ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad kohe mänguaja lõppedes penaltid.

Poiste vanuseklassides 2003 kuni 2006 viis (5) ja 2007 kuni 2011 ning tüdrukud 2004-06 ja

tüdrukud 2007-09 kolm (3) penaltit.

 

 1. MÄNGUDE ARV

Võistkondadele garanteeritakse vähemalt 5 mängu.

 

 1. TURNIIRI ŽÜRII

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii, kelle otsus ei kuulu

edasikaebamisele. Žüriisse kuuluvad turniiri peakorraldaja, turniiri peakohtunik ning Pärnu JK

Vaprus esindaja.

 

 1. KOHTUNIKUD

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu ja/või peakohtuniku poolt. Turniiri

peakohtunikuks on Veiko Mõtsnik.

 

 1. TURNIIRILE SAABUMINE JA CHECK-IN

Turniirile saabudes on võistkond kohustatud enne oma esimest mängu läbima check-in

protseduuri turniiri kontoris. Turniiri kontor avatakse check-in protseduuride jaoks üks päev

enne turniiri ametlikku algust, 26. juunil kell 12:00 Tervise Paradiisi õuealal (aadress Side 14,

Pärnu http://www.summercup.org/kaart/ ).

10.1 Check-in protseduur

Check-in protseduur koosneb järgmistest toimingutest:

 1. Võistkonna esindaja on kohustatud turniiri kontorisse esitama täidetud Pärnu Summer Cup’i

registreerimislehe. Võimalus on registreerimisleht täita enne turniiri korraldajate poolt

saadetud online vormis või saata enne turniiri algust e-postiga aadressile

info [at] summercup [dot] org.

Turniirile ei lubata mängima mängijaid keda pole registreerimislehel üles antud.

 1. Iga võistkonna esindaja kinnitab registreerumislehe täitmisega nõustumist turniiri reeglitega

ning kursis olekut võimalike viimase hetke muudatustega. Võistkondi, kes ei ole täitnud korrektselt kõiki eelnevaid punkte (1-2) turniirile mängima ei lubata.

 

 1. MÄNGUDEGA SEONDUVAD REEGLID
 2. Võistkond peab olema võimeline turniiri mängude ajal (st. alates 15 minutit enne mängu

algust kuni 15 minutit peale mängu lõppu) vastasvõistkonna soovi korral tõendama

väljakukohtunikule enda mängijate korrektset vanust passi või EJL-i mängijakaardi esitamisega.

Isikut tõendav dokument või selle koopia peab olema kindlasti mängule kaasa võetud.

 1. Võistkonna suurus on max. 23 mängijat (vanuseklassid 2003, 2004, 2005 ja 2006) ning 16

mängijat (vanuseklassid 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ning tüdrukud 2004-06 ja tüdrukud 2007-

09).

 1. Võistkond peab olema võistluspaigas hiljemalt 15 minutit enne mängu algust.
 2. Punase kaardi saanud mängija jätab vahele järgmise mängu.
 3. Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab

veste. Vestid tagatakse korraldajate poolt.

 

 1. INFO VÕISTKONNA JUHTIDELE
 2. Isik, kes on märgitud võistkonna juhiks, vastutab nii mängude, kui muul ajal võistkonna eest.
 3. Võistkonna juht hoolitseb selle eest, et mängijatel on omad magamisvahendid, kui

kasutatakse koolimajutust.

 1. Turniiri korraldajad ei vastuta vigastuste, haigestumiste ja varguste eest. Igal staadionil on

korraldajate poolt esindatud esmaabi osutaja.

 

 1. PROTESTID

Protest tuleb esitada tunni aja jooksul peale mängu lõppu kirjalikus vormis turniiri kontorisse

(kirjalik pöördumine esitada vabas ent loetavas ning arusaadavas vormis) ja tasuda 50 EUR

suurune tagatisraha, mis tagastatakse, kui protest rahuldatakse. Protesti tulemuse otsustab

źürii.

 

 1. LOOBUMISKAOTUSED

Kui väljakul ei ole vähemalt 4 mängijat (vanusegrupis 2011) 5 mängijat (vanusegrupid

2007, 2008, 2009, 2010 ning tüdrukute 2004-06 ja 2007-09) ja 8 mängijat (vanusegrupid 2003, 2004,

2005 ja 2006) 5 min. peale ametlikku mänguaja algust, loetakse mäng loovutatuks ja turniiritabelisse

kantakse -/+ kaotus.

 1. FORCE MAJURE

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui vältimatu sündmus seda

nõuab.

 1. AUHINNAD

I, II ja III koha saanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega. Parimaid mängijaid

autasustatakse eriauhindadega.